پروژه تونل آب و فاضلاب شرق تهران

ردیف موضوع مشخصات
1 جنس سنگ کنگلومرای سمانته
2 متوسط سختی دیواره 60 مگا پاسکال
3 ابعاد تونل 5/2 متر (عرض) ×  5/2متر (ارتفاع)
4 شکل مقطع تخم مرغی
5 شیب 4 در 1000
6 عمق تونل 18 متر (میانگین)
7 طول پروژه 120 متر

پروژه تونلسازی در منطقه شرق استان تهران در زمینه آب و فاضلاب، جهت اتصال شبکه آب و فاضلاب شهرستان پردیس به تصفیه خانه پردیس

زیرعنوان

عنوان

محتوا

بازگشت به بالا
WhatsAppPhoneInstagram